превью: 
КОМПЕТЕНЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА

«Менеджмент це мистецтво досягнення цілей в умовах обмеженості ресурсів»

Террі Александр Гібсон

РЕЗЮМЕ: 

 

Ця програма спрямована на підвищення рівня управлінської компетентності керівників, формування їхньої системи менеджменту, розвиток навичок особистої ефективності й самоорганізації, поліпшення колективної взаємодії для роботи на загальний результат.

Під час тренінгу кожен учасник отримує можливість усвідомити свій індивідуальний стиль управління й скоригувати його, відповідно до цілей компанії.

У межах тренінгу учасники працюють зі своїми реальними завданнями, що допомагає усвідомити свої сильні та слабкі сторони, розкриває їхній менеджерський потенціал, посилює мотивацію до роботи, а також підвищує ефективність інвестицій у навчання.

 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА: 

1.      Систематизувати й структурувати знання та навички учасників тренінгу для результативного управління персоналом і поліпшення системи взаємодії.

2.      Запропонувати учасникам конкретні інструменти для успішної реалізації основних функцій менеджменту.

3.      Сприяти підвищенню мотивації учасників до застосування отриманих знань та навичок.

ПО ИТОГАМ ТРЕНИНГА УЧАСТНИКИ СМОГУТ: 

-         підвищити рівень особистої ефективності та самоорганізації
-         сформувати персональну систему менеджменту й впровадити її у свою діяльність
-         підбирати стиль управління, залежно від конкретної ситуації
-         ефективно планувати й організовувати роботу підлеглих
-         обирати оптимальний вид контролю під конкретне завдання й співробітника
-         зрозуміти, як надихати й мотивувати підлеглих на досягнення результату
-         розвинути управлінську гнучкість
-         дізнатися, як уникнути маніпуляції з боку підлеглих під час делегування завдань
-         відпрацювати навички результативної комунікації (конструктивного зворотного зв'язку)

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ ПРОГРАММЫ: 
 • Ключові характеристики та навички сучасного керівника. Що означає управляти ефективно. Перешкоди в роботі керівника та способи їхнього подолання
 • Менеджмент як система. Основні функції управління
 • Самодіагностика. Визначення стилю управління, який домінує, та його оптимізація з опорою на функції менеджменту
 • Комунікація як інструмент ефективного менеджера і «місце сили» для поліпшення системи взаємодії в колективі
 • Цілепокладання і планування як основа успішної діяльності керівника
 • Довгострокове й короткострокове планування. Критерії ефективної постановки цілей
 • Розставлення пріоритетів під час планування. Інструменти пріоритезації
 • Делегування як спосіб розвитку співробітників. Карта-схема делегування завдань
 • Вибір потрібного співробітника під конкретне завдання. «Підводні камені» делегування
 • Контроль у системі менеджменту: сутність і функції. Ключові помилки контролю
 • Як підібрати вид контролю під конкретну ситуацію і рівень зрілості співробітників
 • Похвала і критика: конструктивний баланс для управління людськими ресурсами
 • Нематеріальна мотивація персоналу: індивідуальний підхід та управлінська гнучкість. Практичне застосування теорій мотивацій у сучасному бізнесі
 • Як виявити мотивуючі фактори у підлеглих. «Багаж ідей» для керівника
 • Хто мотивує керівника. «Керівники-невдахи» й «керівники-переможці». «Трикутник успіху» ефективного управлінця.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
16 годин (2 дні)
ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ: 
Після завершення навчання кожен учасник отримує сертифікат.